Overname Go Green Logistics door Lubbers Logistics

november 2, 2019

Alle bedrijfsactiviteiten van Go Green Logistics zijn per 1 november 2019 volledig overgenomen door de Lubbers Logistics Group.

Go Green Logistics is in 2018 opgericht als bedrijf dat zich richt op gespecialiseerde logistieke dienstverlening voor de windindustrie en aanverwante sectoren. Het bedrijf heeft zich de afgelopen anderhalf jaar een goede uitgangspositie verworven en staat nu voor een belangrijke volgende stap waarbij verdere schaalvergroting van belang is. Mede omdat de windenergie markt zich zeer snel ontwikkelt. Door de overname van Go Green Logistics door Lubbers Logistics Group kan naast haar bestaande capaciteit en infrastructuur een groter netwerk ten dienste van haar klanten worden ingezet. De huidige trucks en medewerkers van Go Green Logistics worden eveneens overgenomen door Lubbers.

De merknaam Go Green Logistics zal worden omgevormd tot het “groene” label van Lubbers Road Transport. Klanten die in de toekomst voor het Go Green Logistics label kiezen, krijgen de mogelijkheid om de CO2 en stikstof uitstoot aanzienlijk te reduceren door gebruik te maken van alternatieve brandstoffen. Dit product zal de komende periode verder worden ontwikkeld en daar zullen wij u te zijner tijd nader over informeren.

De windenergie activiteiten van Go Green Logistics zullen worden ondergebracht in een nieuwe business unit onder de naam Lubbers Wind Services als onderdeel van Lubbers Projects & Services divisie. Lubbers Wind Services biedt logistieke diensten voor verschillende fases in de supply chain. Vanuit de eigen vestigingen rondom de Noordzee worden transport, opslag en handling services geboden tijdens de opbouw en onderhoudsfase (O&M) van windmolenparken. Tevens biedt Lubbers Wind Services een one-stop-shop concept voor het afbreken, vervoeren en (deels) recyclen van oude windinstallaties.

Tot slot doet het ons veel genoegen dat Jan Pat terugkeert op het oude Lubbers nest. Jan heeft de afgelopen anderhalf jaar als Managing Director en mede-eigenaar aan de basis gestaan van Go Green Logistics. Binnen Lubbers wordt hij nu operationeel verantwoordelijk voor alle wegtransport gerelateerde activiteiten in de Benelux en Duitsland.